ทริปเปิ้ล พี แมชชีนเนอรี่

������������������������������������������������ 3P

ท่อแอร์สำเร็จรูป ยี่ห้อ 3P

1. 1/4 (6.35)0.6+3/8 (9.52)0.6  PIPE KIT 4M (2-3)

2. 1/4 (6.35)0.6+1/2 (12.7)0.6  PIPE KIT 4M (2-4)
3. 1/4 (6.35)0.6+5/8 (15.88)0.7  PIPE KIT 4M (2-5)
4. 3/8 (9.52)0.6+5/8 (15.88)0.7  PIPE KIT 4M (3-5)
 
5. 1/4 (6.35)0.7+3/8 (9.52)0.7  PIPE KIT 4M (2-3)
6. 1/4 (6.35)0.7+1/2 (12.7)0.7  PIPE KIT 4M (2-4)
7. 1/4 (6.35)0.7+5/8 (15.88)0.7  PIPE KIT 4M (2-5)
8. 3/8 (9.52)0.7+5/8 (15.88)0.7  PIPE KIT 4M (3-5)
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ