ทริปเปิ้ล พี แมชชีนเนอรี่

������������������������������������������������������������������ ABB

มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)        

        มอเตอร์ กันระเบิด ABB เป็นมอเตอร์ที่ผลิตมาจากประเทศ Italy ภายใต้มาตราฐานยุโรป

ATEX 94/9/CE มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ ปั๊มลม พัดลม

เครื่องผสมสารเคมี ระบบสายพาน เป็นต้น    ดั้งนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิต

ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ ง่าย เช่น  โรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเอทานอล

มอเตอร์กันระเบิดก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญ 

แสดง 1-10 จาก 10 รายการ